MOVE ontbonden

Hoe jammer wij het ook vinden, maar MOVE is ontbonden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2011 is het voorstel tot ontbinding van MOVE met unanieme stemmen aanvaard.

MOVE is ontstaan uit enthousiasme en betrokkenheid van ondernemers van verschillende pluimage uit onze regio. De afgelopen twee jaar zagen we de animo afnemen tot een kleine harde kern van MOVE-leden die onze bijeenkomsten bleven bezoeken. Te klein om als netwerkclub door te gaan. Als bestuur hebben we de conclusie getrokken dat MOVE niet meer in een behoefte voorziet en hebben we het voorstel tot ontbinding in stemming gebracht tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2011. Nu dat voorstel unaniem is aanvaard, betekent dat het officiële einde van MOVE.

Rest ons als bestuur de laatste zaken af te ronden en vooral iedereen te bedanken die in de voorbije jaren op welke wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan MOVE. Samen mogen we terugkijken op mooie bijeenkomsten en bewaren we warme herinneringen aan inspirerende mensen en boeiende gesprekken. Wellicht dat we elkaar bij andere gelegenheden blijven ontmoeten.

Wij wensen iedereen een zakelijk en persoonlijk succesvol 2012.
Maak er een MOVE-nd jaar van!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Ineke Jansen (voorzitter)
Christel Fokker (secretaris)
Niek Pilgram (penningmeester)
Timo Braeken
Nicole Bouts

AGENDA

De agenda is momenteel leeg.

NIEUWS

Er is momenteel geen nieuws.